.. ikke bare på vegger og tak

Tanken på at produksjon og bruk av møbler og innredningsdetaljer skal sette så små miljømessige fotavtrykk som mulig har virkelig slått gjennom. Det har utfordret både designere og produsenter i veldig stor grad de siste tiårene og kreativiteten har vært stor når det gjelder å finne former, materialer og produksjonsmåter som både oppfyller moderne kvalitetskrav og så effektivt som mulig utnytter naturens egne aktiva.

Nå skal det sies at det er slett ikke alle designere og produsenter som lar seg påvirke av de nye strømningene, men så godt som alle de som vender seg mot et litt bredere publikum er bokstavelig talt nødt til å gjøre det. Rett og slett fordi den vanlige forbruker etterhvert har lært seg til å stille krav om holdbarhet.

Se bare på den fantastiske svenske suksessen IKEA som lenge ikke tenkte verken kretsløp eller økologi. Nå har bedriften for lengt forstått at skal de kunne fortsette sin fantastiske reise så må de også levere på mål som holdbarhet og miljøpåvirkning. I dag preger det deres produksjon og salg og ikke minst deres distribusjon. Et område der det rent generelt har vist seg å være store miljøgevinster å hente ved å tenke nytt

softpress