Naturprodukter vinner innpass

I dag ønsker man maling som er miljø- og helsevennlig når man skal sette farge på vegger og tak. Den tid er forbi da man aksepterte å dekke seg til fra topp til tå med munnbind, briller, plasthansker og så videre for å beskytte seg mot alle de farlige kjemikaliene som sikkert bidro til effektiv dekning og lang holdbarhet, men som representerte en betydelig fare ikke bare for den som skulle male, men også for miljøet i form av miljøgifter som ble spredt i naturen.

I kjølvannet av denne bevisstheten har naturmaling som for eksempel tempera fått et stort oppsving de siste tiårene på de kjemiske produktenes bekostning. Tempera er jo en eldgammel teknikk, men den ble med tiden «overkjørt» av de kjemiske produktene som etter hvert kom til å dominere dette markedet. Alle sine miljø- og helsefarlige stoffer til tross. Det er et naturprodukt og baserer seg på at en med et emulsjonerende bindemiddel klarer å blande to stoffer som normalt ikke lar seg blande, for eksempel olje og vann. Det bindemiddel som oftest brukes er egg. Da får man det man kaller eggoljetempera som er en maling som ikke bare brukes på vegger, men også ofte på møbler. Det gir en åpen overflate som gjør veggen eller møbelet kan «puste» til tross for det tilsynelatende tette laget med farge. En ulempe med denne måten å behandle en overflate på er at det krever en veldig lang tørkeprosess for at overflaten skal bli hardfør. En åpenbar fordel er nettopp det at det er et rent naturprodukt. Det er lett å arbeide med, ufarlig å komme i kontakt med og takknemlig i den forstand at det er lett å gjøre hender og pensler rene etter bruk.

softpress