AdminInnredning for enhver smak

Det sies at smak og behag ikke kan diskuteres. Eller som svenskene sier: Smaken er som baken; delt. Og om det er noe sted at disse ordtakene viser seg å være riktige, så må det være i folk hjem. Vi innreder alle etter vår egen smak og derfor er ingen hjem like. De kan ha mange likhetstrekk, men like blir de aldri. Alle har sine egne ting de vil omgi seg med. Nytt, gammel, arvet. Saker og ting som betyr noe for en og som man blander med alle de andre møblene og innredningsdetaljene som egentlig ikke betyr så mye for, men som samlet utgjør ens hjem.

Men likhetstrekkene finnes alltid. De aller fleste vil for eksempel kunne se forskjell på et typisk norsk hjem og et typisk sydeuropeisk uten egentlig å kunne beskrive veldig tydelig hva det er som skiller de to fra hverandre. Hva er for eksempel typisk norsk innredning når det kommer til stykke. De fleste vil si at vi Norge – og trolig i hele Norden – foretrekker lyse og lette møbler i lyse og åpne rom. At vi i større grad en andre følger et slags less is more-prinsipp. Vi oppfatter dette som typisk norsk rett og slett fordi det slik vi vil ha det og vi er norske. Men også typisk norske hjem kan være veldig ulike. For det er ingen tvil om at interiør i veldig stor grad reflekterer personen(e) det gjelder sin sosiale status, utdanningsnivå og økonomi. Det reflekterer også i hvilket stadium av livet en befinner seg i. Småbarnsfamilien innreder typisk nok annerledes enn en enslig middelaldrende mann og ungdommer innreder annerledes enn eldre. Mange vil nok mene at man at geografiske forskjeller betyr noe og at man innreder annerledes på landsbygden enn i byene.

De færreste har en overordnet plan

De færreste har en vel formulert visjon eller tanke når det gjelder hvordan hjemmet skal se ut. Og har man det risikerer man lett at personligheten drukner i visjonen. At hjemme fort blir seende ut som et innredningsmagasin og der beboerens egne personlighet forsvinner. Når det er sagt skal det heller ikke legges skjul på at enkelte klarer å kombinere personlighet med en overordnet visjon inspirert annetsteds fra. Vanskelig å få til, men du verden så lekkert når det lykkes.

Hos de aller fleste er det imidlertid tilfeldighetene som råder når det gjelder interiør og innredning. Man starter gjerne et hjem med å anskaffe seg de aller viktigste møblene, dvs. en salonggruppe, et spisebord med stoler og kanskje en mediabenk. For ikke å snakke om en god dobbeltseng. Så kombinerer man det med ting man har med seg hjemmefra og kompletterer så med nye ting etterhvert som behovet tilsier det og økonomien tillater det.

softpress