Det store kuppet

Det er spennende å dra på auksjon. Uvissheten av hvilke perler eller glansbilder som havner under hammeren, og spenningen som bygger seg opp før budrundene er vanskelig å oppnå andre steder. Med litt grundig forarbeid går det an å være forberedt på det meste som skal ut, men oftere enn ikke kommer det noen overraskelser inn fra sidelinjen.

Innenfor gitte rammer

Under en auksjon, om det er et stort auksjonshus eller en lokal forening, er det alle muligheter for å gjøre et stort kupp. Det være seg bilder, malerier, rammer eller porselen. Et maleri fra en «ukjent» kunster kan vise seg å stamme fra en av de store, uten at verken selger eller kjøper hadde kjennskap til dette på forhånd. Selv om bildet i seg selv er verdiløst, kan rammene rundt disse bildene kan mangedobles i verdi så snart de blir analysert, klassifisert og taksert.

Det omsettes nærmest uvurderlige, men ukjente skatter på små og store auksjoner ofte, og det er mange eksempler på at små, spontane kjøp har vist seg å være en ren genistrek. Det lønner seg å tenke utenfor rammene noen ganger og ta noen sjanser, og selv om takseringen ikke gir det ønskede resultatet hver gang så har i det minste stueveggen fått et fint nytt innslag. Det er jo det som er utgangspunktet for de fleste, å kjøpe noe som kan lyse opp tilværelsen for en overkommelig sum og samtidig oppleve litt spenning og konkurranse.

For større oppkjøpere, samlere og eksperter er en auksjon en helt annen opplevelse. Der er forarbeidet og undersøkelsene i forkant av en auksjon på et helt annet nivå en hos menigmann. Kuppene gjøres oftere, men da gjerne til helt andre summer da det er en formening om verdi før budrundene starter.

En folkeauksjon

Det er ingen grenser for hva det går an å få kjøpt på en auksjon. Utvalget kan variere i forhold til hvem som står som arrangør, men med litt leting kan nærmest hva som helst være tilgjengelig. Politiet har årlige auksjoner hvor det selges gjenstander som er funnet, beslaglagt eller konfiskert av en eller annen grunn. Her er det mulig for både privatpersoner og forretningsdrivende å gjøre veldig gode kjøp. Det samme gjelder for auksjoner arrangert av Tolletaten hvor det er mye spennende, og gjerne store partier.

Auksjonshus har sine arrangementer med tematiserte og generelle auksjoner, og også her er det mulig for de aller fleste å finne det de leter etter. Bruktbilauksjoner, tvangsauksjoner, auksjoner etter konkurs- eller dødsbo og diverse nettauksjoner er alle med på å fylle opp kalenderen til alle som er ute etter spenningen og en god handel. Nettauksjon har nok tatt over mye av markedet, da dette er den rimeligste og enkleste måten å arrangere på. Og det er nok av digitale auksjonshus som kjemper om tronen til at det fortsatt er mulig å gjøre det store kuppet.

Men det er fortsatt lite som slår den unike følelsen av å høre auksjonarius rope i voldsomt tempo, mens budene hagler inn fra høyre og venstre. Det gamle er ofte fortsatt det beste.

softpress